Rodičovský příspěvek Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodičovský příspěvek je stanoven ve čtyřech výměrách daných v pevných měsíčních částkách - zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600 Kč), snížené (3 800 Kč) a nižší (3 000 Kč). Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let. Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to: rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – po peněžité pomoci v mateřství (dále jen PPM) ve zvýšené výměře (11 400 Kč) do 24 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den; klasické čerpání - po PPM v základní výměře (7 600 Kč) do 36 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM; pomalejší čerpání - po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře (7 600 Kč) do 9 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (3 800 Kč) do 48 měsíců věku dítěte. O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič písemně požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři. O rychlejší čerpání musí rodič požádat nejpozději ve druhém kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života. O klasické čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 9 měsíců věku. Pokud rodič nepožádá o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku, je mu po 9. měsíci věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře. Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit pouze v rozhodných obdobích. Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku. U zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého na rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku (před posouzením zdravotního stavu dítěte). Pokud tomuto dítěti náleží příspěvek na péči (podle zákona o sociálních službách), má rodič nárok na rodičovský příspěvek v poloviční výši. Pokud rodič pečuje o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a toto dítě nepobírá příspěvek na péči, náleží rodičovský příspěvek v nižší výměře (3 000 Kč) od 7 do 15 let věku dítěte. Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 3 let nenavštěvuje jesle nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku déle než 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. Dítě, které dovršilo 3 roky věku, může pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně postiženého rodiče může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně nebo plní povinnou školní docházku. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka k opatřením říká: „Vím, že šetřit se musí, stejně jako je vhodné zvýšit příjmy státního rozpočtu, aby se Česká republika co nejméně zadlužovala. Snažil jsem se proto, i s ohledem na budoucnost, aby se jednalo o pokud možno rovnoměrně rozložená opatření, která se dotknou nejslabších skupin obyvatel co nejméně.“

Všechna opatření v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) budou platit pouze jeden rok, a to od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010. Výjimkou jsou změny v podporách v nezaměstnanosti – ty nabyly účinnosti před 1. listopadem 2009, tj. dříve, než budou účinná opatření podle zákona č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stabilitě. V praxi to jednoduše znamená, že se podpory vůbec nezvýší.

Opatření mají zvýšit příjmy státního rozpočtu o 31 mld. Kč (nejvíc díky zrušení slev na pojistném pro zaměstnavatele o 18 mld. Kč), z toho 27,9 mld. Kč v roce 2010 a 3,1 mld. Kč v roce 2011. Rovněž se díky nim mají snížit výdaje sociálního systému o cca 8,1 mld. Kč (nejvíc díky změnám v podporách v nezaměstnanosti o 4,5 mld. Kč), z toho 6,0 mld. Kč v roce 2010 a 2,1 mld. Kč v roce 2011. Legislativní změny zasáhnou do čtyř oblastí: pojistného na sociální zabezpečení, státní sociální podpory, zaměstnanosti a nemocenského pojištění. Budou mít dopad mj. na cca 270 tisíc zaměstnavatelů, cca 140 tisíc OSVČ a cca 810 tisíc rodin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výše podpory v nezaměstnanosti zůstane stejná, jako je nyní, tj. ke zvýšení, se kterým počítal zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stabilitě nedojde (úspora výdajů o cca 4,5 mld. Kč).

Na webu MPSV už jsou zveřejněny kalkulačky pro výpočet nemocenského, ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství v podobě, v jaké budou platit od 1. ledna 2010. Najdete je na adrese http://www.mpsv.cz/cs/4215.

Opatření se dotknou všech, kteří výše uvedené dávky pobírají či pobírat budou. Těm lidem, kteří například dávky nemocenského pojištění pobírají už v letošním roce, se s účinností od 1. ledna 2010 sníží na úroveň, kterou stanovuje úsporný balíček. Těm, kteří dávky nemocenského pojištění začnou pobírat v příštím roce, se vypočítají podle právních předpisů platných v roce 2010. Od 1. ledna 2011 se zase přepočítají na výši platnou před úsporným balíčkem. Obdobný postup se týká všech oblastí v kompetenci MPSV.

Dalším úsporným opatřením z oblasti MPSV je snížení příspěvků na provoz motorového vozidla pro zdravotní stav odůvodňující mimořádné výhody. Bude se realizovat změnou příslušné vyhlášky, a to následovně: dávka se sníží o 50 % u II. stupně a o 20 % u III. stupně. Změna přinese úsporu výdajů státního rozpočtu ve výši 621 milionů Kč.

Jako samostatný návrh zákona bylo v Poslanecké sněmovně schváleno snížení platů představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, poslancům Evropského parlamentu a státním zástupcům, a to o 4 %. Opatření má v roce 2010 znamenat celkovou úsporu výdajů státního rozpočtu ve výši cca 126,7 milionů Kč.

Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "7485"
:-):-D:-D:-P:-O:-(:-B:-/:-o;-)B-):-X>-)]-|[-][-]love
http://www.mpsv.cz/cs/2#dsp
Ahoj ,tak už tady máme jaro i když za okny to vypadá poněkud pochmurně,moje děti to pojaly jako nutnost vyrazit na kolo či kolečkové brusle .Takže každý den já a moji tři potomci v kratoučkých intervalech vynášíme kola a vyrážíme ,abychom po 5 minutách utekly před deštěm a tak několikrát za den.Zkoušela jsem ruzné výmluvy jako ,že je mokro ,ale nepomohlo .Ti nejmladší stojí u okna a jakmile přestane pršet už křičí neprší a berou boty na nohy.No ty hlavičky mají jasno a co vy?Také si vzaly vaše prdelky něco do hlavy?napište at víme co nás muže potkat.Jaja
jajasindy
mamky krásné velikonoce Vám přejí Jarka a Věrkasmileysmileysmileysmiley
jajasindy
Věrko!!!!!!Moc a Moc veliká pochvala jak to tady pěkně předěláváš!!smileysmileyVšem maminkám a dětičkám přejeme krásný velikonoce Anetka,Vojtíšek a Věra
Milá Diano,nemohu Vám poradit ,ale jediné co vím ,že na sociální příspěvek,dětské přídavky a tak by jste nárok mít měla ,pokud máte trvalé bydliště třeba k rodičum a tady Vám dělají problém tak,můžete mít zasílací adresu jinou ,než trvalé bydliště,ale prolém bude asi s příspěbkem na bydlení.To je opravdu velice zapeklitá situace a proto bych se obrátila na úřady a nenechala se zahnat prvním neůspěchem, jistě Vám někde musí pomoct situaci vyřešit.A celkem nechápu proč Vám na základě všech dokladu neudělají Trvalý pobyt do OP,znám dost lidí co bydlí na chatě a mají trvalé bydliště s číslem chaty.Má zkušenost je otravovat,otravovat,otravovat.......bohužel,ale nenechte se odradit.A držte se toho ,že oni tu jsou pro nás ne my pro ně i když je to někdy fakt těžké .Tak Vám držím palečky.
jajasindy
Dobrý den.Chtěla jsem se zeptat,zda mám nárok na pobírání socialniho příspěvku a příspěvku na bydlení,dětského přídavku,když mám od pronajimatele smlouvu na dobu neurčitou a svolení trvalého pobytu,vypis z katastru nemovitosti,ale uřady mi nevistaví OP na tuto adresu,protože tvrdí,že objekt není k bydlení i když tam bydlí již pět rodin a tent objekt je nově opraven na byty 1.kat.V tomto objektu byly dřív kanceláře.Můžete mi poradit? Děkuji Diana
tedy př.propočtu rodina s 2 dětmy ve věku do 6 let nesmí mít příjmy vyšší než 20832,-rodina s jedním dítkem do 6 let 16992,-rodina s třemi dětmi dvě do 6let jedno nad 6 let 25536,-no a u matky samoživitelky tedy 1 dospělí a jedno dítě do 6 let mi vychází 10080,-

atd nevím podle jakého koeficientu řeší potom výši přídavku na dítě ,ale pokusím se zjistit co se dá ,hlavně rada NENECHTE SE ODBÍT A POKUD JSOU NEOCHOTNÍ PAMATUJTE ONI JSOU TU PRO NÁS NE MY PRO NĚ A NEDEJTE SEsmiley
jajasindy
Ahoj holky,tak dnes mi přišlo že mi ruší přídavky na dítě a tak Vám píšu částky,které mám v rozhodnutí tedy

životní minimum manžela 2880,-

mé životní minimum 2600,-

muj 7 letý syn 1960,-

2,5 leté dítko 1600,-

tedy životní minimum na rodinu je 9040,-nárok na přídavk a děti máte jen když vaše přijmy nepřesáhnou 2,4 násobek životního minima což v tomto případě činí 21696,-podle toho si to spočtěte je to celkem jednoduché je to prostě podle počtu členu rodiny částky výše uvedené jen nevím pokud je dítko starší 15 let asi bude částka vyšší *2,4 a vyjde vám hranice měsíčních příjmů .pokud máte vyšší příjmy tak máte smulu a pokud nižší tak přídavky dostanete.jem požádat.
jajasindy
Ahoj Petro,já mám dvojčata 2 roky a přídavky beru na jedno dítě 490,-,oni to na začátkou roku zkrouhli ale když jsem si byla žádat o rodičák tak se dívala pani do počítače a žře mi to zustává.To máš hodně málo ale asi bude lepší se tam na to dojít zeptat k jiný pani a říct jí jak jsi na tom.Věrasmiley
Dobrý den dámy muzete mi prosim nektera poradit. Moc se v tom nejak ted po novem roce nevyznam a pani na socialce neni moc ochotna mi poradit.Ted prvniho unora memu chlapeckovi budou 4 roky tudiz mi konci materska a chtela jsem jen vedet jak to je s pridavky.Vcera mi od socialky prisel papir ze pridavky budu pobirat asi 230 kc coz to se mi zda velmi malo jelikoz jsem v minulem roce nemela zadne prijmy krome materske pridavku a socialniho priplatku a vyzivneho 1000 kc od prarodicu.Jsem samozivitelka. Dekuji Vam za pripadnou radu.Petrasmiley
Dobrý večer Zdenko jak jsme již psaly níže má každá rodina právo požádat o přídavek na dítě,sociální příplatek,příspěvek na bydlení,bohužel vše záleží jen na sociálce kolik Vám dá(bohužel nevím jak to budete mít s mužem pokud je ve vězení a neplatí na děti)držíme Vám palce ať Vám sociální pracovnice pomohou.
Přídavek na dítěPřídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte.

Věk nezaopatřeného dítěte Přídavek na dítě v Kč měsíčně

do 6 let 500

6 – 15 let 610

15 – 26 let 700
jajasindy
Příspěvek na bydleníTouto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy, bez ohledu na to, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví nebo bydlení ve vlastním domě. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník či nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.
jajasindy
Sociální příplatekCílem této dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním jejich potřeb. Nárok na sociální příplatek je vázán na péči o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší než dvojnásobek životního minima rodiny. Se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek postupně snižuje.Sociální příplatek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální příplatek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku, nebo rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia.
jajasindy
ahoj Ivanko,pokud jde o tvuj dotaz , tak přesné znění na stránkách mvsp je :rozhodné pro nárok na dávky státní sociální podpory zahrnují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podporu v nezaměstnanosti vč. obdobných příjmů z ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. čisté příjmy.Takže by rodičovský příspěvek měl být brán jako příjem a když jsem žádala já o příspěvek tak tam opravdu rodičovský příspěvek zahrnuli a nejlépe bude zajít na sociálku a o vše co jde zažádat.Nevím jak je to přesně se samoživitelkou nikde o tom nepíší .Rada je zajít a zeptat se a podat žádosti o vše o co jde a uvidíš.Oni pomohou co bude potřeba.Vlastně je možnost žádat o

# přídavek na dítě

# rodičovský příspěvek

# sociální příplatek

# příspěvek na bydlenídržím palce Jarka
jajasindy
Chtěla jsem se mateřska se bere jako přijem a když jo budu mít narok na sociálni příspěvek jsem sema 2 dětma
Ještě jeden dovětek který jsem teď našla pro OSVČ Jak je to v případech, kdy matkám nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství, například když OSVČ neplatí nemocenské pojištění?Pokud nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, rodič bude automaticky pobírat rodičovský příspěvek od narození dítěte v režimu pomalejší varianty dávky.
kocka
dobrý večer Lenko tak jsem prohlédla celé ministerstvo a moc jsem si nepomohla podle všeho si ještě můžete vybrat jak budete chtít čerpat rodičovský příspěvek

Rodič, pečující o dítě, které bude v době účinnosti zákona mladší 21 měsíců a starší 22 týdnů, bude moci rozhodnout mezi klasickým a pomalejším čerpáním rodičovského příspěvku.Rodič, pečující o dítě, které bude v době účinnosti zákona starší 21 měsíců a mladší 3 let věku (a tudíž si rodič nemůže ze zákona zvolit možnost čerpání rodičovského příspěvku), bude pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře do 3 let věku dítěte a následně rodičovský příspěvek ve snížené výměře do 4 let věku dítěte.

Sociální dávky sice snížily z 2,2 na 2,0 životního minima

ale nikde nepíšou jak je to se samoživitelkou.Ještě Vám tam prohlídnu uzavřené složky ale jak jsem psala o kousek níž jsou to veškeré dávky které chtějí poskytovat

Samozřejmě že na sociálce Vám toho můžou nabídnout ještě víc ale toto je vše co jsem našla v novinkách na rok 2008

Přeji Vám krásné vánoce a nový rok a nezapomeňte že o veškeré peníze musíte požádat ještě do konce roku Věra
kocka
Dobrý den, jsem svobodná matka a pečuji o 7.měs. chlapečka. Budu mít od 1. 1. 2008 nárok na sociální příspěvek?
Dobrý den tak jsem hledala a našla pokud jste rozhodnutá býti s dítětem do 36 měsíce doma máte nárok na rp ve výši 7600,-kč musíte o něj požádat do 22 týdne po porodu

pak mate nárok na přídavek na dítě

Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s rozhodným příjmem

nižším než je 2,4násobek životního minima rodiny.

Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok

Věk nezaopatřeného dítěte Výše přídavku na dítě měsíčně v Kč

od 1. ledna 2008

do 6 let 500

6 - 15 let 610

15 - 26 let 700

Sociální příplatek ten se dává pokud vaše příjmy klesnou pod

2,0násobek životního minima rodiny.

Úplná rodina(oba rodiče) s počtem nezaopatřených dětí první čísla jsou počet dětí

Životní minimum rodiny druhé číslo

Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně třetí číslo

pro nárok na sociální příplatek od 1. ledna 2008

(2,0násobek životního minima rodiny)

jedno do 6 let 7 080 14 160

dvě 5, 8 let 9 040 18 080

tři 5, 8, 12 let 11 000 22 000

čtyři 5, 8, 12, 16 let 13 250 26 500

• Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí; do příjmu

se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým

je pro účely této dávky společně posuzovanou.

• Sociální příplatek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce zdravotně

postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné,

zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální

příplatek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to v době do

tří let jejich věku, nebo rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě

studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia.

Toto jsou prozatím veškeré možné příspěvky které jsem zatím našla pokud najdu další ihned Vám je sem napíšu Věra
kocka
Dobrý den, jsem OSVČ, nemám nárok na PPM, na mat. dov. chci být tři roky, jaké budu prosím dostávat příspěvky? Děkuji za odpověď
Rozvázání pracovního poměru* Výpovědí může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské nebo rodičovské dovolené a se zaměstnancem na rodičovské dovolené jen zcela výjimečně v níže uvedených případech:

o výpovědí v případě, že se zaměstnavatel nebo jeho část ruší

o výpovědí v případě, že se zaměstnavatel nebo jeho část přemísťuje; to neplatí, jestliže se zaměstnavatel přemisťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána

o výpovědí z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené a o zaměstnance na rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, pokud nejde o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

kocka
Přestávky ke kojení* Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení.

* Zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku dvě půlhodinové přestávky a v dalších třech měsících jedna půlhodinová přestávka za směnu. Pracuje-li po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu stanovené týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze jedna půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku.

* Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

kocka
Zákazy některých prací* Ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství, přičemž Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány ženám, které kojí, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu.

* Těhotná žena nesmí být zaměstnávána též pracemi, které podle lékařského posudku ohrožují její těhotenství ze zdravotních příčin tkvících v její osobě. To platí obdobně o ženě, která kojí a matce do konce devátého měsíce po porodu.

kocka
Pracovní cesty a přeložení* Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku osmi let a osamělé zaměstnankyně/zaměstnanci pečující o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let a zaměstnanci/zaměstnankyně, kteří prokáží, že převážně sami dlouhodobě soustavně pečují o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost.

kocka
Převedení na jinou práci* Koná-li těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu nebo kojící zaměstnankyně práci, která je jí zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství anebo mateřství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu nebo kojící zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.

* Pokud taková zaměstnankyně dosahuje při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění.

kocka
Úprava pracovní doby* Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců/zaměstnankyň do směn též k potřebám zaměstnankyň/zaměstnanců pečujících o děti.

* Požádá-li zaměstnankyně/zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let nebo těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnankyně/zaměstnanec, která/ý prokáže, že převážně sama/sám dlouhodobě soustavně pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět jejich žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Zaměstnavatel je přitom povinen vytvářet takové podmínky, aby takovým žádostem mohlo být vyhověno. Mzda nebo plat, které zaměstnankyním/zaměstnancům přísluší při kratší pracovní době, odpovídají této kratší pracovní době.

* Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotné ženy a ženy, které pečují o dítě mladší než jeden rok, prací přesčas.

kocka
Pracovní volno* Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance/zaměstnankyně v práci po dobu ošetřování dítěte mladšího než deset let nebo jiného člena domácnosti a po dobu péče o dítě mladší než deset let, které nemůže být z důležitých důvodů v péči dětského výchovného zařízení nebo školy, v jejichž péči dítě jinak je, nebo jestliže osoba, jež jinak o dítě pečuje, onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa (karanténní opatření), popřípadě se podrobila vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance/zaměstnankyně. Po tuto dobu nepřísluší zaměstnanci/ zaměstnankyni náhrada mzdy nebo platu, ale má nárok na dávku nemocenského pojištění upravenou zvláštními předpisy.

# Při narození dítěte se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu takto poskytne manželovi nebo druhovi na nezbytně nutnou dobu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět a dále bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky).

# K doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, s náhradou mzdy nebo platu poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. Pokud má však zaměstnanec nárok na podporu při ošetřování člena rodiny z nemocenského pojištění, náhrada mzdy nebo platu mu nepřísluší.

# Pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, avšak bez náhrady mzdy nebo platu.

Vždy platí, že je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, požádá včas zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak uvědomí zaměstnanec zaměstnavatele o překážce a o předpokládaném jejím trvání bez zbytečného průtahu. Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat.
kocka
Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené* V době, kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou, může zaměstnanec čerpat rodičovskou dovolenou.

* Rodičovskou dovolenou mohou zaměstnankyně i zaměstnanec čerpat současně.

* Za situace, kdy oba rodiče čerpají rodičovskou dovolenou současně, hmotné zabezpečení nebo dávky přísluší jen jednomu z nich.

* Ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené platí obdobně při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

kocka
Rodičovská dovolená?* K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký o ni požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.

* Rodičovská dovolená nemusí být čerpána vcelku. Tzn., že pokud zaměstnanec/zaměstnankyně nastoupí např. v jednom roce dítěte zpět do práce, může až do jeho tří let věku kdykoliv požádat znovu o poskytnutí rodičovské dovolené.

* Zaměstnankyně i zaměstnanec, kteří se vrací po rodičovské dovolené zpět do práce, musí být zařazeni podle pracovní smlouvy.

* Rodičovská dovolená zaměstnance-otce v rozsahu rodičovské dovolené matky se pro účely dovolené na zotavenou posuzuje jako doba zameškaná.

* Po dobu čerpání rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky nepřísluší zaměstnankyni/zaměstnanci náhrady mzdy nebo platu; nýbrž nárok na dávku státní sociální podpory - rodičovský příspěvek dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

kocka

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (8893 | 34%)
Ne (8583 | 33%)
KDYŽ DĚTI NEDĚLAJÍ NIC,
DĚLAJÍ NEPLECHU.
H.Fielding
Jsme rádi,že jste Nás přišli navštívit.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one